Kurs pracownika ochrony
Gliwice Zabrze

Biuro Usługowo Szkoleniowe
Grzegorz Niemirski
Gliwice ul. Gałczyńskiego 1
tel.: 604 201 576
e-mail: niemirski54@vp.pl

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej prowadzoną przez KWP

Program kursu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie
z rozporządzeniem MSW z dnia 18.12.2013 r. obejmuje 245 godz. prowadzonych
w formie stacjonarnej w tym:
 • 150 godz.zajęć teoretycznych,
 • 60 zajęć praktycznych z technik interwencji,
 • 35 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych
  ze szkolenia strzeleckiego obejmujących:
  - trzy strzelania z broni palnej krótkiej,
  - jedno strzelanie z broni palnej maszynowej
  - jedno strzelanie z broni palnej gładkolufowej

Zapewniamy

 • dostarczenie wszystkim uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych,
  w tym książkę szkoleniową
 • wykładowców z dużym doświadczeniem w pracy w Policji i w wojsku

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie osób i mienia zostały zniesione licencje I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej, a w to miejsce ustawa wprowadziła wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji.

szkoły ochrony • kursy ochrony • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej • kurs ochrony osób i mienia

 
kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika  ► Kurs na licencję detektywa

tworzenie
stron internetowych